Doplňovací volby do Akademického senátu FaF UK do skupiny tvořené studenty doktorského studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
AKADEMICKÝ SENÁT FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

vyhlašuje

Doplňovací volby do Akademického senátu FaF UK do skupiny tvořené studenty doktorského studia

Vážení členové akademické obce,

dovolujeme si Vám sdělit, že Akademický senát FaF UK na svém zasedání dne 30. října 2013 vyhlásil doplňovací volby do Akademického senátu FaF UK pro 1 místo zástupce studentů doktorského studia.

Harmonogram volby:

  • Konečný termín pro podání návrhů na kandidáty -  středa 6. listopadu 2013 do 12:00 hod.
  • Termín oznámení kandidátní listiny – čtvrtek 7. listopadu 2013
  • Vystoupení kandidátů před akad. obcí – dosud nestanoveno
  • Termín volebního aktu – čtvrtek 14. listopadu 2013

Kandidáta z řad studentů doktorského studia do funkce člena AS FaF UK může navrhnout každý člen nebo část akademické obce. Písemné návrhy je možno doručit členům volební komise pouze osobně, doporučenou přílohou návrhu je písemný souhlas navrhovaného.

Volební komise:  

Mgr. Pavel Horký,
Mgr. Jiří Kratochvíl,
Mgr. Lenka Valášková


V Hradci Králové dne 1. 11. 2013

Mgr. Jiří Kratochvíl, předseda volební komise

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS