Doplňovací volby do Akademického senátu FaF UK na katedře farmakologie a toxikologie

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
AKADEMICKÝ SENÁT FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

AS FaF UK stanovil na svém zasedání dne 31.10. 2013 konání

doplňovacích voleb do Akademického senátu FaF UK na katedře farmakologie a toxikologie pro volební období do 31. 1. 2015

Volební akt se uskuteční sekretariátu katedry farmakologie a toxikologie14. 11. 2013 od 10:00 do 11:00 h a od 13:00 do 14:00 h v sekretariátu katedry farmakologie a toxikologie.

Písemné návrhy na kandidáty do AS FaF UK se odevzdávají předsedkyni dílčí volební komise PharmDr. Marii Vopršalové, CSc. nejpozději do 6. 11. 2013 do 14:00 h.

Kandidátní listina bude zveřejněna 7. 11. 2013.

 
V Hradci Králové dne 1.11. 2013
 
PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
osoba pověřená koordinací doplňovacích voleb

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS