Doplňovací volby do AS FaF UK – studentský sbor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
AKADEMICKÝ SENÁT FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

vyhlašuje
(dle čl. 5 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO AS FaF UK – studentský sbor

Vážení členové akademické obce,
s pověřením AS FaF si Vám dovolujeme oznámit vyhlášení doplňovacích voleb do studentského sboru AS FaF UK pro 2 místa zástupců pro volební období 1. 2. 2012 – 31. 1. 2015:

  • obor Farmacie (magisterské studium)
  • obor Zdravotnická bioanalytika (bakalářské a magisterské studium)

Harmonogram volby:

  • Konečný termín pro podání návrhů na kandidáty – pondělí 7. října 2013 do 20:00
  • Termín oznámení kandidátní listiny – úterý 8. října 2013
  • Termín volebního aktu – úterý 15. října 2013

Návrhy na kandidáty může podat kterýkoli člen skupiny akademické obce (skupina tvořená studenty bakalářského a magisterského studia) včetně kandidáta samotného. Návrhy je možno podat předsedovi volební komise do pondělí 7. října 2013 20:00.

Volební komise: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.; Petr Matouš; Iva Gottsteinová; Tomáš Kučera; Lukáš Górecki; Marcela Štrofová; Adriana Janečková

V Hradci Králové dne 26.9.2013
Petr Matouš, předseda volební komise
 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS