Vyhlášení voleb do Akademického senátu FaF UK

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
AKADEMICKÝ SENÁT FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

vyhlašuje dne 9. 11. 2011

Volby do Akademického senátu FaF UK

pro volební období 1. 2. 2012 – 31. 1. 2015

Volby se uskuteční v období 21.11. - 16.12.2011 podle jednotlivých volebních skupin sboru studentů a sboru akad. pracovníků.

Časový harmonogram voleb pro každou volební skupinu stanoví
a vyhlásí příslušná volební komise z dané skupiny.

Skupiny:

  1. skupina tvořená studenty bakalářského a magisterského studia – 7 mandátů
  2. skupina tvořená studenty doktorského studia 2 mandáty
  3. skupiny tvořené akademickými pracovníky zařazenými na jednotlivých katedrách jedna katedra = 1 mandát
  4. skupina tvořená akademickými pracovníky zařazenými na odděleních, útvarech a střediscích – 1 mandát.

V Hradci Králové dne 9. 11. 2011

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
předsedkyně
AS FaF UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS