Volby do Akademického senátu FaF UK pro skupinu tvořenou studenty bakalářského a magisterského studia

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje dne 9.11.2011 volby do Akademického senátu FaF UK pro volební období 1.2.2012 – 31.1.2015.

Akademický senát FaF stanovil konání voleb takto:

 • Pondělí 12. 12. 2011 od 9:30 do 13:30 v zasedací místnosti děkanátu FaF UK, 2. patro a od 9:30 do 10:00 v Nové Posluchárně
 • Úterý 13. 12. 2011 od 10:00 do 14:00 v knihovně KSKF, 8. patro,
  č. 927
  a v Posluchárně B od 10:25 do 10:40

Pro skupinu a) tvořenou studenty bakalářského a magisterského studia byla jmenována dílčí volební komise ve složení:

 • Jiří Tichý – předseda
 • Lukáš Lochman
 • Martina Vaňková
 • Vendula Damborská
 • Lada Kotlanová

Písemné návrhy na kandidáty je možné předávat předsedovi nebo kterémukoli členovi dílčí volební komise nejpozději do 4. 12. 2011 12:00 hod. Kandidátní listina bude zveřejněna dne 5. 12. 2011.

V Hradci Králové, 9. 11. 2011

Jiří Tichý
předseda dílčí volební komise

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS