Kandidátní listina: Doplňovací volby do Akademického senátu UK

Předsednictvo AS UK vyhlásilo dne 14. 10. 2011 doplňovací volby akademické obce Farmaceutické fakulty UK do AS UK v Praze na 1 mandát zástupce studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na volební období do 31.1.2013.

Časový harmonogram volebního aktu

  • Pondělí 12. 12. 2011 od 9:30 do 13:30 hod. zasedací místnost děkanátu FaF UK, 2. patro
  • Úterý 13. 12. 2011 od 10:00 do 14:00 hod. knihovna KSKF, 8. patro, č. 927

Kandidát

  • Thomas Migkos (F- angl., 3. úsek studia)

Dílčí volební komise

  • Jiří Tichý - předseda
  • RNDr. Hana Klusoňová, Ph.D.
  • RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
  • Petr Matouš
  • Aleš Ondřejíček
  • Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

V Hradci Králové, 5. 12. 2011

Jiří Tichý
předseda dílčí volební komise

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS