Doplňovací volby do Akademického senátu UK - studenti

Předsednictvo AS UK vyhlásilo dne 14. 10. 2011 doplňovací volby akademické obce Farmaceutické fakulty UK do AS UK v Praze na 1 mandát zástupce studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na volební období do 31.1.2013.

Akademický senát FaF stanovil konání voleb takto:

 • Pondělí 12. 12. 2011 od 9:30 do 13:30 hod.
  zasedací místnost děkanátu FaF UK, 2. patro
 • Úterý 13. 12. 2011 od 10:00 do 14:00 hod.
  knihovna KSKF, 8. patro, č. 927

AS FaF jmenoval dílčí volební komisi ve složení:

 • Jiří Tichý - předseda
 • RNDr. Hana Klusoňová, Ph.D.
 • RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
 • Petr Matouš
 • Aleš Ondřejíček
 • Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Písemné návrhy na kandidáty je možné předávat předsedovi nebo kterémukoli členovi dílčí volební komise nejpozději do 4. 12. 2011 12:00 hod. Kandidátní listina bude zveřejněna dne 5. 12. 2011.

V Hradci Králové, 9. 11. 2011

Jiří Tichý
předseda dílčí volební komise

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS