Doplňovací volby do Akademického senátu FaF UK

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
AKADEMICKÝ SENÁT FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

vyhlašuje dne 24. 2. 2010

Doplňovací volby do Akad. senátu FaF UK

pro volební období do 31. 1. 2012

Volby se uskuteční v období 31. 3. - 15. 4. 2010 podle jednotlivých volebních skupin sboru studentů (1. a 3. ročníku farmacie a zdrav. bioanalytiky; 4. ročníku farmacie a 1. návazného ročníku ZBio) a sboru akad. pracovníků (kat. biochemických věd). Harmonogram voleb pro každou skupinu stanoví a vyhlásí příslušná volební komise.

V Hradci Králové dne 25. 2. 2010

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
předsedkyně AS

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS