Doplňovací volby do Akademického senátu FaF UK

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
AKADEMICKÝ SENÁT FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

vyhlašuje dne 20. 10. 2010

Doplňovací volby do Akademického senátu FaF UK

2 místa pro zástupce studentů na volební období do 31. 1. 2012

Volby se uskuteční ve dnech 22. 11. a 23. 11. 2010 pro následující skupiny sboru studentů - 1. a 5. roč. farmacie; 1. roč. bakalářského studia a 2. roč. návazného magisterského studia zdrav. bioanalytiky; a studenty doktorského studia.

Časový harmonogram voleb

  • 20. 10. 2010 - vyhlášení voleb
  • 14. 11. 2010 do 14:00 hod. - podávání návrhů kandidátů do AS
  • 14. 11. 2010 - oznámení kandidátní listiny
  • 22. 11. a 23. 11. 2010 - volební akt

Návrhy na kandidáty lze předat v písemné podobě kterémukoliv členu volební komise. Místo a čas volebního aktu upřesní volební komise ve složení:

  • Filip Škarda - předseda
  • Mgr. Jindřich Křoustek, Jiří Tichý, Jakub Weber - členové


V Hradci Králové dne 20. 10. 2010

Filip Škarda
p
ředseda volební komise

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
předsedkyně
AS FaF UK

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS