Výsledky volby zástupců FaF UK do Akademického senátu UK

Výsledky voleb, které proběhly ve dnech 2. a 3. 11. 2009.

Zástupci fakulty byli zvoleni stávající členové AS UK:

z řad akademických pracovníků:

  1. Doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
  2. Ing. Vladimír Kubíček, CSc.

z řad studentů:

  1. Michal Kočí
  2. Eva Procházková

Náhradník za akad. pracovníky:

Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.

 

V Hradci Králové dne 4. 11. 2009

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
předsedkyně AS FaF UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS