Výsledky doplňovacích voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy za studentskou část akademické obce

Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
pro volební období do 31. 1. 2010

Dílčí volební komise ve složení: Jan Cwierz (předseda), Jiří Tichý, Bc. Iva Šenitková, Bc. Helena Říhová zjistila na svém zasedání dne 21. 4. 2009, že voleb ve dnech 20. - 21. 4. 2009 se z celkového počtu 1 634 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 77, tj. 4,7 %. Odevzdáno bylo 77 hlasovacích lístků, z toho 76 platných.

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):

  • Michal Kočí: 58 platných hlasů, tj. 75,3 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
  • Eva Procházková: 48 platných hlasů, tj. 62,3 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy AS UK z řad studentů byli pro volební období do 31. 1. 2010 zvoleni:

  1. Michal Kočí (2. úsek studia)
  2. Eva Procházková (3. úsek studia)


V Hradci Králové, 21. 4. 2009

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS