Vyhlášení výsledků volby kandidáta na funkci děkana Farmaceutické fakulty UK

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
AKADEMICKÝ SENÁT FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

na svém zasedání dne 21. října 2009 zvolil kandidáta na funkci děkana FaF UK. Podrobnosti volby zachycuje zápis ze 6. zasedání AS.

Kandidátem na funkci děkana Farmaceutické fakulty UK pro volební období od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2014 byl zvolen

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

 

V Hradci Králové dne 21. 10. 2009

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., předsedkyně AS FaF
doc. RNDr. Milan Řehula, CSc., předseda volební komise

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS