Vyhlášení voleb zástupců fakulty za studentský sbor do Akademického senátu UK

Předsednictvo AS UK vyhlásilo doplňovací volby pro studentskou část akademické obce Farmaceutické fakulty UK.

Akademický senát FaF stanovil konání voleb na 20. a 21. 4. 2009, vždy od 9:00 do 13:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.

Akademickým senátem byla jmenována dílčí volební komise ve složení:

  • Jan Ćwierz – předseda
  • Bc. Helena Říhová
  • Bc. Iva Šenitková
  • Jiří Tichý

Písemné návrhy na kandidáty je možné předávat předsedovi nebo kterémukoli členovi dílčí volební komise nejpozději do 12.4.2009.
 

Jan Ćwierz
předseda dílčí volební komise

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
předsedkyně AS

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS