Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana Farmaceutické fakulty UK

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
AKADEMICKÝ SENÁT FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

vyhlašuje dne 17. 6. 2009

Volbu kandidáta na funkci děkana Farmaceutické fakulty UK

Vážení členové akademické obce,

dovolujeme si Vám sdělit, že Akademický senát FaF UK na svém zasedání dne 17. června 2009 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana FaF UK
a stanovil následující
harmonogram volby:

  • Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta – středa 30. září 2009 do 18:00
  • Zveřejnění kandidátní listiny – čtvrtek 1. října 2009
  • Představování kandidátů – pondělí 19. října 2009
  • Termín volebního aktu – středa 21. října 2009

Kandidáta na děkana může senátu navrhnout každý člen akademické obce, a to z řad profesorů a docentů, kteří jsou členy akademické obce. Písemné návrhy je možno podávat členům volební komise, nutnou přílohou návrhu je písemný souhlas navrhovaného.

Volební komise: doc. M. Řehula, mgr. K. Kopecký a E. Procházková.


V Hradci Králové dne 17. 6. 2009

 

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., předsedkyně AS FaF
doc. RNDr. Milan Řehula, CSc., předseda volební komise

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS