Volby zástupců FaF UK do Akademického senátu UK

Předsednictvo AS UK vyhlásilo volby zástupců akademické obce Farmaceutické fakulty UK do AS UK.

Akademický senát FaF stanovil konání voleb takto:

Termín: 2. a 3. 11. 2009
Čas: vždy od 10:00 do 14:00 hod.
Místo: zasedací místnost děkanátu FaF UK

AS FaF jmenoval dílčí volební komisi ve složení:

Jan Ćwierz
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. - předsedkyně
Mgr. Jindřich Křoustek
Ing. Jiří Pirner
Bc. Helena Říhová
Filip Škarda

Písemné návrhy na kandidáty je možné předávat předsedovi nebo kterémukoli členovi dílčí volební komise nejpozději do 26. 10. 2009 10:00 hod. Kandidátní listina bude zveřejněna 27. 10. 2009.

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., předsedkyně dílčí volební komise

V Hradci Králové, 10. 10. 2009

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS