Kandidátní listina pro volby do AS UK na Farmaceutické fakultě UK

Kandidáty ve volbách do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze na období 2010 - 2013, které se budou konat ve dnech 2. - 3. 11. 2009, jsou následující členové akademické obce:

Za akademické pracovníky FaF UK:

  • Doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
  • Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
  • Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.

Za studenty FaF UK:

  • Michal Kočí (3. úsek studia)
  • Eva Procházková (4. úsek studia)

 

V Hradci Králové dne 27. 10. 2009

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
předsedkyně AS FaF

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS