Přehled výuky

Oddělení odborné jazykové přípravy zajišťuje jazykovou přípravu studentů a zaměstnanců, která se realizuje formou praktických nebo seminárních cvičení a individuálních konzultací. Cílem jazykové přípravy je seznámit studenty s cizojazyčnou terminologií jednotlivých farmaceutických studijních programů a prohloubit jejich znalosti gramatiky, zejména pokud se týká zvláštností odborného stylu. Z latiny a jednoho dalšího zvoleného jazyka konají posluchači povinnou zkoušku.

Do učebního plánu Farmaceutické fakulty je zařazena povinná výuka latiny a nepovinná výuka angličtiny, němčiny a francouzštiny, případně ruštiny. Pro zahraniční posluchače a lektory jsou určeny hodiny češtiny. Studentům jsou dále nabízeny jazykové kurzy za úhradu - např. angličtina, němčina, francouzština – se zaměřením na konverzaci nebo gramatiku.

Studenti v doktorském studiu mají možnost organizované nebo individuální přípravy pod vedením pracovníků oddělení.

  • jazyky pro studijní program Farmacie: LATINA, ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA, ČEŠTINA pro zahraniční posluchače
  • jazyky pro studijní program Zdravotnická bioanalytika: LATINA, ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA, ČEŠTINA pro zahraniční posluchače
  • jazyky pro postgraduální studium: ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA, ČEŠTINA

Bakalářské a magisterské studium

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS