Cambridge Exam Courses

Cambridge English Language Assessment

Centrum pro Cambridge English Language Assessment sídlí na Katedře anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, a bylo založeno v první polovině roku 2012. Katedra anglického jazyka je oprávněna organizovat následující zkoušky pro všechny katedry a oddělení UK:

  • Cambridge English: Preliminary (dříve PET)
  • Cambridge English: Preliminary for Schools
  • Cambridge English: First (dříve FCE)
  • Cambridge English: First for Schools
  • Cambridge English: Advanced (dříve CAE)
  • Cambridge English: Proficiency (dříve CPE)
  • TKT (Teaching Knowledge Test) – zkoušky z oborové didaktiky angličtiny

Oddělení odborné jazykové přípravy FAF UK pořádá v akademickém roce 2013/2014 přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English: First (dříve FCE) a Cambridge English: Advanced (dříve CAE).

Více informací ke zkouškám Cambridge English (Cambridge English Language Assessment) naleznete na stránkách Katedry anglického jazyka a literatury v Praze.  

Podmínky přijetí do přípravného kurzu

Podmínky přijetí do přípravného kurzu pro zkoušky Cambridge English: First a Cambridge English: Advanced na OOJP FAF UK

Přípravný kurz mohou navštěvovat studenti 1. – 5. úseku studia, postgraduanti či zaměstnanci FAF UK. Podmínky přijetí nejsou žádné, limitován je pouze počet studentů na jeden kurz (10 – 15 studentů). Doporučená vstupní úroveň do kurzu Cambridge English: First je B1 – B2 dle SERR, do Cambridge English: Advanced B2 – C1 dle SERR.

Cena kurzů

Přípravné kurzy jsou zpoplatněny částkou 1 900 Kč/semestr. Částku je nutno převést na účet OOJP FAF UK vždy nejpozději do 15. října na zimní semestr a do 15. března na letní semestr daného akademického roku.

Číslo účtu OOJP FAF UK: 0153149607/0300
Variabilní symbol: 324
Do zprávy pro příjemce uveďte název kurzu a příjmení.

 

 

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS