Kurikulární komise - studijní program Zdravotnická bioanalytika

Složení Kurikulární komise Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové - bakalářský a navazující magisterský studijní program Zdravotnická bioanalytika:

  • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
  • prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
  • PharmDr. Petr Jílek, CSc.
  • doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (FNHK)
  • prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
  • RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.
  • Bc. Ivana Turňová
  • Bc. Petra Vicherková
  • Bc. Ondřej Keresteš
  • Martina Vyskočilová

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS