Komise Fondu na ochranu duševního vlastnictví

Komise Fondu na ochranu duševního vlastnictví posuzuje oznámení o vytvoření vynálezu, předkládá děkanovi doporučení ve smyslu uplatnění či vzdání se práva na patent a vydává doporučení na způsob financování odměny původcům.

Složení Komise Fondu na ochranu duševního vlastnictví Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové:

Předseda:
doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Členové:
PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Další informace:

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS