Komise Fondu na ochranu duševního vlastnictví

Složení Komise Fondu na ochranu duševního vlastnictví Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové:

  • doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. - předseda
  • PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
  • doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
  • doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
  • prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS