Personální obsazení

Vedoucí:
PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Zástupce vedoucího:
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
Sekretářka:
Kateřina Melšová

Učitelé a vědečtí pracovníci katedry

Odborní asistenti:
PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
Mgr. Pavel Horký, Ph.D.
PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
PharmDr. Anna Patková, Ph.D.
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Asistenti:
Mgr. Jindřich Kolda
Emeritní profesoři:
prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc., Dr. h. c.
Učitelé s částečným pracovním úvazkem:
doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D.
PharmDr. Jiří Klimeš, Ph.D.
doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
MUDr. Karel Macek, CSc.
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Externí učitelé ostatní:
PharmDr. Jana Gregorová
PharmDr. Petr Horák
prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Mgr. Jiří Kotlář
PharmDr. Martina Novosadová, Ph.D.
PharmDr. Petra Rozsívalová
doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
JUDr. Šárka Špeciánová
PharmDr. Mgr. Pavel Šroub
PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D.
PharmDr. Viktor Voříšek
PharmDr. Mgr. Jan Žamboch

Ostatní pracovníci

Kateřina Melšová
Andrea Pezzillo
Ing. Andrea Vokálová

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS