Personální obsazení

Vedoucí:
doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Zástupce vedoucího:
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
Sekretářka:
Kateřina Melšová

Učitelé a vědečtí pracovníci katedry

Docenti:
doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Odborní asistenti:
PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
PharmDr. Pavel Horký, Ph.D.
Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.
PharmDr. Eliška Kolmanová, Ph.D.
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
PharmDr. Anna Patková, Ph.D.
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Emeritní profesoři:
prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc., Dr. h. c.
Učitelé s částečným pracovním úvazkem:
doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D.
Mgr. Renata Hrubá
PharmDr. Jiří Klimeš, Ph.D.
doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
MUDr. Karel Macek, CSc.
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Externí učitelé ostatní:
PharmDr. Jana Gregorová
PharmDr. Petr Horák
prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Mgr. Jiří Kotlář
PharmDr. Martina Novosadová, Ph.D.
PharmDr. Petra Rozsívalová
doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
JUDr. Šárka Špeciánová
PharmDr. Mgr. Pavel Šroub
PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D.
PharmDr. Viktor Voříšek
PharmDr. Mgr. Jan Žamboch

Ostatní pracovníci

Kateřina Melšová
Andrea Pezzillo

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS