Personální obsazení

Zástupce vedoucího:
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
Sekretářka:
Kateřina Melšová

Učitelé a vědečtí pracovníci katedry

Odborní asistenti:
PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
Mgr. Simona Dvořáčková, Ph.D.
PharmDr. Pavel Horký, Ph.D.
Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.
PharmDr. Eliška Kolmanová, Ph.D.
Mgr. Barbora Košťálová, Ph.D.
PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D.
PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D.
PharmDr. Lenka Ťupová, Ph.D.
Emeritní profesoři:
prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc., Dr. h. c.
Učitelé s částečným pracovním úvazkem:
PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D.
Mgr. Renata Hrubá
PharmDr. Jiří Klimeš, Ph.D.
doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
MUDr. Karel Macek, CSc.
PharmDr. Lenka Smejkalová, Ph.D.
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Externí učitelé ostatní:
PharmDr. Jana Gregorová
PharmDr. Petr Horák
prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
PharmDr. Martina Novosadová, Ph.D.
PharmDr. Petra Rozsívalová
doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
PharmDr. Mgr. Pavel Šroub
PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D.
PharmDr. Viktor Voříšek
PharmDr. Mgr. Jan Žamboch

Ostatní pracovníci

Kateřina Melšová
Andrea Pezzillo
Lenka Stříbrná

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS