Personální obsazení

Vedoucí:
PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Zástupce vedoucího:
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
Sekretářka:
Kateřina Melšová

Učitelé a vědečtí pracovníci katedry

Odborní asistenti:
PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Asistenti:
Mgr. Pavel Horký
Lektoři:
PharmDr. Helena Marešová
Emeritní profesoři:
prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc., Dr. h. c.
Učitelé s částečným pracovním úvazkem:
doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D.
PharmDr. Jiří Klimeš, Ph.D.
doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
Mgr. Jindřich Kolda
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
MUDr. Karel Macek, CSc.
PharmDr. Anna Patková, Ph.D.
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Externí učitelé ostatní:
PharmDr. Jana Gregorová
PharmDr. Petr Horák
MUDr. Petr Hrubeš
prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Mgr. Jiří Kotlář
PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.
PharmDr. Martina Novosadová, Ph.D.
PharmDr. Petra Rozsívalová
doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
JUDr. Šárka Špeciánová
PharmDr. Mgr. Pavel Šroub
PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D.
MUDr. Ivan Tůma, CSc.
PharmDr. Viktor Voříšek

Ostatní pracovníci

Kateřina Melšová
Andrea Pezzillo
Ing. Andrea Vokálová

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS