Dvacet let vývoje výuky a výzkumu na KSKF

Ohlédnutí za dvacetiletím Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

Katedra sociální a klinické farmacie (KSKF) byla ustavena k 1. září 1993 v přímé návaznosti na Katedru organizace a řízení farmacie (KOŘ). Hlavním důvodem pro tuto změnu bylo strategické rozhodnutí o nové koncepci rozvoje katedry v souladu se zásadním rozšířením její stávající náplně o klinicky orientované disciplíny. Pokračování ...

Prezentace

Dvacet let vývoje výuky a výzkumu na KSKF – současnost a vize do budoucna
Jiří Vlček a kol

Farmaceutická péče – přidaná hodnota k farmakoterapii pacienta
Malý J, Doseděl M, Marešová H, Vlček J

Klinická farmacie - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta
PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

Komunikace s pacienty a zdravotníky - nezbytná dovednost farmaceuta
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.

Sociální farmacie - multidisciplinární obor v přípravě farmaceutů
J. Kolář, J. Kotlářová, J. Babica

Praxe studentů farmacie jako důležitá součást vzdělávání
J. Kotlářová

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS