Přehled výzkumné činnosti

Výzkumná skupina Placenta ve zdraví a nemoci

Vedoucí: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Skupina studuje funkce placenty a jejich význam pro vývoj a programování plodu. Konkrétně zkoumá:

 • vliv léčiv užívaných v těhotenství (např. antidepresiva, antidiabetika) na placentární homeostázu monoaminů
 • vliv zánětu v průběhu těhotenství na placentární metabolismus tryptofanu a monoaminů a mentální vývoj plodu
 • vliv maternální obezity na endokrinní funkce placenty

Více informací: Web skupiny

Výzkumná skupina Klinické a Molekulární farmakoterapie

Vedoucí: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD.

Interdisciplinární a mezikatedrální skupina složená z pracovníků Katedry farmakologie a toxikologie, Katedry biofyziky a fyzikální chemie a Katedry farmaceutické technologie.

Skupina se zabývá výzkumem těchto témat:

 • Vývoj nových ligandů nukleárních receptorů jako potencionálních léčiv
 • Studium regulace biotransformačních enzymů a endogenního metabolismu prostřednictvím nukleárních receptorů
 • Studium nových radiofarmak (viz Laboratoř radiofarmacie - vedoucí Prof. František Trejtnar, PhD.)
 • Studiem nových nanoformulací pro cílenou distribuci (PharmDr. Ondřej Holas, PhD.)
 • Matematickým modelování účinků léčiv a in silico modelováním ligandů s 3D modely (Doc. Jurjen Duintjer Tebbens)

Více informací: Web skupiny

Výzkumná skupina Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie

Vedoucí: Prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Skupina se zabývá výzkumem těchto témat:

 • Účinky flavonoidů a jiných polyfenolických látek na organismus za fyziologických i patologických podmínek
 • Screening nových protidestičkových léčiv (antiagregancií) a antikoagulancií a zjišťování jejich mechanismu účinku
 • Účinky látek na hladký cévní sval na ex vivo a in vivo úrovni
 • In vitro screening nových účinných chelátorů železa/mědi/zinku/kobaltu

Více informací: Web skupiny

Výzkumná skupina nádorové farmakologie

Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Skupina se zabývá výzkumem těchto témat:

 • studium mechanizmů rezistence vůči protinádorovým léčivům in vitro
 • vývoj strategií pro potlačení rezistence u solidních tumorů in vitro
 • využití ex vivo a in vivo modelů pro ověření klinického potenciálu získaných in vitro výsledků

Více informací: Web skupiny

Výzkumná skupina buněčné farmakologie a onkologie

Vedoucí: Doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.

Výzkumný tým Skupiny buněčné farmakologie & onkologie se zaměřuje na membránové transportní systémy, zejména ABC a SLC transportéry zapojené v přenosu léčiv, živin a endogenních molekul přes buněčné membrány. Tato tematická linie je sledována s ohledem na fenomén lékové rezistence buněk, zejména buněk akutní leukémie, farmakokinetické transportéry zprostředkované interakce mezi léčivy či léčivy a nutrient/endogenními látkami. V neposlední řadě je naším cílem též hodnocení role membránových transportérů v patofyziologických procesech.

Více informací: Web skupiny

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS