Přehled výuky

Katedra zajištuje výuku profilového předmětu Farmakologie. Pro potřeby praxe je její výuka více směřována ke klinickým aspektům. Dále je zajištována výuka povinných předmětů Veterinární léčiva, Toxikologie a výběrově povinného předmětu Radiofarmaka.

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Základy dozimetrie a ochrana před zářením 1. úsek Povinný 1/0
Farmakologie I 3. úsek Povinný 4/ 3
Toxikologie 3. úsek Povinný 1/ 1
Farmakologie II 4. úsek Povinný 4/ 3
Radiofarmaka 4. úsek Povinně volitelný 2/ 2
Veterinární léčiva 4. úsek Povinný 2/ 0

Zdravotnická bioanalytika (bakalářské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Základy dozimetrie a ochrany před zářením 1. úsek Povinný 1/0
Úvod do farmakologie a toxikologie 3. úsek Povinný 2/ 0

Zdravotnická bioanalytika (navazující magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Farmakologie a toxikologie 1. úsek Povinný 2/ 3

Doktorské studium

V doktorském studiu je na katedře akreditován studijní program:

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS