Přehled výuky

Katedra zajištuje výuku profilového předmětu Farmakologie. Pro potřeby praxe je její výuka více směřována ke klinickým aspektům. Dále je zajištována výuka povinných předmětů Veterinární léčiva, Toxikologie a výběrově povinného předmětu Radiofarmaka.

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ
Základy dozimetrie a ochrana před zářením 1. úsek Povinný
Farmakologie I 3. úsek Povinný
Toxikologie 3. úsek Povinný
Farmakologie II 4. úsek Povinný
Radiofarmaka 4. úsek Povinně volitelný
Veterinární léčiva 4. úsek Povinný

Zdravotnická bioanalytika (bakalářské studium)

Předmět Úsek Typ
Základy dozimetrie a ochrany před zářením 1. úsek Povinný
Úvod do farmakologie a toxikologie 3. úsek Povinný

Zdravotnická bioanalytika (navazující magisterské studium)

Předmět Úsek Typ
Farmakologie a toxikologie 1. úsek Povinný

Doktorské studium

V doktorském studiu je na katedře akreditován studijní program:

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS