Přehled výzkumné činnosti

Výzkum katedry je zaměřen na studium účinných látek rostlinných drog a faktorů ovlivňujících jejich biosyntézu. Pozornost je věnována standardizaci drog, metodice jejich hodnocení a screeningu antioxidační aktivity.

Další oblastí výzkumu je rostlinná biotechnologie. Jsou studovány podmínky kultivace rostlinných explantátů odvozených z vybraných léčivých rostlin a zjišťována je možnost ovlivnění produkce terapeuticky zajímavých sekundárních metabolitů v kulturách in vitro. Studován je vliv abiotické a biotické elicitace kalusových a suspenzních kultur.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS