Přehled výuky

V rámci magisterského studijního programu Farmacie zajišťuje výuku pěti na sebe navazujících předmětů. Vedle dvou stěžejních disciplín farmaceutického studia to je také jeden povinně volitelný předmět a dva  volitelné předměty. Forma teoretické i praktické výuky je velmi široká a zahrnuje přednášky, semináře, praktická cvičení, případně i exkurze do zdravotnických, resp. výrobních zařízení. Výuka magisterského studijního programu Farmacie probíhá jednak v českém, jednak v anglickém jazyce.

V rámci bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je vyučován jeden povinný a jeden volitelný předmět. V navazujícím magisterském studijním programu Bioanalytická Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví jsou vyučovány dva volitelné předměty. Důležitou součástí výuky katedry jsou bakalářské a diplomové práce, převážně experimentálního charakteru. Ročně vypracuje na katedře diplomovou práci okolo dvaceti studentů.

Vedle magisterského a bakalářského studijního programu katedra zabezpečuje i studium dvou stejnojmenných oborů doktorského studijního programu.

Doktorské studium

V doktorském studiu jsou na katedře akreditovány programy:

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS