Přehled výzkumné činnosti

Katedra se prioritně zaměřuje na studium obsahových látek rostlin (sekundární metabolity) a jejich biologickou aktivitu. To představuje aplikaci širokého spektra fytochemických a biologických postupů včetně chromatografie, spektrální analýzy a biologických screeningových testů do experimentů. Vychází ze základní rostlinné suroviny, jejíž produkce a kvalita jsou též tématem výzkumné práce odborného týmu katedry (VŠ učitelé, doktorandi, rigorozanti, diplomanti); dále sleduje procesy biogeneze metabolitů v rostlinných tkáních (tkáňové kultury); hledá vztahy mezi vnějšími vlivy na růst a vývoj rostliny (rostlinná ekologie, produkce léčivých rostlin). Vliv životního prostředí na zdraví člověka je zahrnut do hledání nových možností monitorování ekotoxikologických rizik pomocí bezobratlých organizmů.

Řešenými tématy v grantech GAČR, MŠMT, NAZV a GAUK jsou: rostlinné inhibitory acetylcholinesterasy a butyrylcholinesterasy; antimikrobiální, antiagregační, antioxidační a cytotoxická aktivita rostlinných metabolitů; obsahové látky a jejich struktura v perspektivních léčivých rostlinách; využití rostlinných metabolitů jako preventivních prostředků vůči chorobám v produkci hospodářských zvířat;využití tkáňových kultur v produkci rostlinných metabolitů.

Při řešení výzkumných úloh katedra spolupracuje s ostatními katedrami fakulty a dalšími vysokoškolskými institucemi: VŠCHT v Praze – fakultou potravinářské a biochemické technologie, VFU v Brně – fakultou veterinární hygieny a ekologie, AVČR – Ústavem organické chemie a biochemie v Praze, Ústavem chemických procesů v Praze a VÚOS v Pardubicích. Zahraničními partnery jsou School of Pharmacy and Biomedical Sciences, University of Portsmouth, UK; Faculty of Pharmacy, University of Coimbra, Portugal; Department of Pharmacy, University of Helsinky, Finnland.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS