Přehled výuky

Katedra vyučuje předměty charakterizující zdroje rostlinných drog (Farmaceutická botanika, Poznávání léčivých rostlin, Produkce léčivých rostlin), dále předměty související s použitím léčivých rostlin a jejich biologickou aktivitou (Fytoterapie, Potravní doplňky – nutraceutika, Fytotoxikologie, Základy tradiční čínské fytofarmakoterapie). Metody analytické práce s rostlinnou surovinou jsou přednášeny v předmětu Fytochemické metody. Vyučována je také problematika ochrany životního prostředí (Monitorování životního prostředí) související s profesní činností farmaceuta.

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Farmaceutická botanika 1. úsek Povinný 2/1 3/2
Fytochemické metody 3. úsek Volitelný 1/ 1
Monitorování životního prostředí 3. úsek Volitelný 2/ 1
Produkce léčivých rostlin 3. úsek Povinně volitelný 2/ 1
Základy čínské fytofarmakoterapie 3. úsek Volitelný 2/ 0
Potravní doplňky-nutraceutika 4. úsek Povinně volitelný 2/ 0

Zdravotnická bioanalytika (navazující magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Monitorování životního prostředí 1. úsek Volitelný 2/ 1
Aplikovaná dietologie 2. úsek Volitelný 2/ 0
Klinická a forenzní analýza toxických látek 2. úsek Povinný 2/ 3

Doktorské studium

V doktorském studiu je na katedře akreditován obor:

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS