Přehled výzkumné činnosti

Pracovní skupina biologicko-morfologická se zabývá studiem mikroskopické a submikroskopické stavby vybraných tkáňových modelů (gonády, placenta, plíce) a jejich diferenciace v období časného ontogenetického vývoje individua. Studovány jsou i jejich vztahy k patologickým procesům a interakce s farmaky a toxickými látkami poškozujícími životní prostředí.

Dále se zabývá studiem aterogeneze u experimentálních zvířecích modelů (zejména geneticky modifikované kmeny myší) a možnostmi ovlivnění tohoto procesu různými léčivými látkami (statiny). K hlavním metodickým přistupům, které jsou využívány patří fluorescenční a světelná mikroskopie, imunohistochemické metody, stereologické metody a western blot analýza.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS