Přehled výuky

Výuka předmětů zajišťovaných katedrou biologických a lékařských věd tvoří úzce propojený systém vybraných oborů. Jsou to Obecná biologie, Morfologie a fyziologie člověka, Mikrobiologie, Patologie, Imunologie, Klinická mikrobiologie, Imunofarmakologie a První pomoc.

Úkolem tohoto systému disciplín je studentům farmacie osvětlit podstatu a vzájemné souvislosti dějů probíhajících v lidském těle za podmínek fyziologických i za podmínek chorobných procesů. Předmětový modul tak v ucelené podobě představuje základ pro pochopení patogeneze, prevence a farmakoterapie nemocí.

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ
Buněčná biologie 1. úsek Povinný
Genetika 1. úsek Povinný
Mikrobiologie 1. úsek Povinný
První pomoc 1. úsek Povinný
Imunologie 2. úsek Povinný
Morfologie a fyziologie člověka 2. úsek Povinný
Patologická fyziologie pro farmaceuty 2. úsek Povinný
Imunofarmakologie 3. úsek Povinně volitelný
Patologicko-medicínská propedeutika 3. úsek Povinně volitelný

Zdravotnická bioanalytika (bakalářské studium)

Předmět Úsek Typ
Histologie a histologické techniky 1. úsek Povinný
Mikrobiologie 1. úsek Povinný
První pomoc 1. úsek Povinný
Úvod do buněčné biologie 1. úsek Povinný
Úvod do genetiky 1. úsek Povinný
Laboratorní hematologie I 2. úsek Povinný
Lékařská mikrobiologie 2. úsek Povinný
Obecná a lékařská imunologie 2. úsek Povinný
Patologie 2. úsek Povinný
Základy anatomie a fyziologie člověka 2. úsek Povinný
Laboratorní hematologie II 3. úsek Povinný
Praktická hematologie 3. úsek Povinný
Transfúzní lékařství I 3. úsek Povinný

Zdravotnická bioanalytika (navazující magisterské studium)

Předmět Úsek Typ
Aplikovaná proteomika 1. úsek Volitelný
Klinická hematologie 1. úsek Povinný
Klinická imunologie 1. úsek Povinný
Klinická mikrobiologie 1. úsek Povinný
Praktické aspekty klinické hematologie 1. úsek Volitelný
Transfúzní lékařství II 1. úsek Povinný
Klinická genetika 2. úsek Volitelný

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS