Přehled výuky

Výuka předmětů zajišťovaných katedrou biologických a lékařských věd tvoří úzce propojený systém vybraných oborů. Jsou to Obecná biologie, Morfologie a fyziologie člověka, Mikrobiologie, Patologie, Imunologie, Klinická mikrobiologie, Imunofarmakologie a První pomoc.

Úkolem tohoto systému disciplín je studentům farmacie osvětlit podstatu a vzájemné souvislosti dějů probíhajících v lidském těle za podmínek fyziologických i za podmínek chorobných procesů. Předmětový modul tak v ucelené podobě představuje základ pro pochopení patogeneze, prevence a farmakoterapie nemocí.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS