Přehled výuky

Výuka předmětů zajišťovaných katedrou biologických a lékařských věd tvoří úzce propojený systém vybraných oborů. Jsou to Obecná biologie, Morfologie a fyziologie člověka, Mikrobiologie, Patologie, Imunologie, Klinická mikrobiologie, Imunofarmakologie a První pomoc.

Úkolem tohoto systému disciplín je studentům farmacie osvětlit podstatu a vzájemné souvislosti dějů probíhajících v lidském těle za podmínek fyziologických i za podmínek chorobných procesů. Předmětový modul tak v ucelené podobě představuje základ pro pochopení patogeneze, prevence a farmakoterapie nemocí.

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Buněčná biologie 1. úsek Povinný 2/1
Genetika 1. úsek Povinný 1/1
Mikrobiologie 1. úsek Povinný 2/1
První pomoc 1. úsek Povinný 0/ 1
Imunologie 2. úsek Povinný 3/ 1
Morfologie a fyziologie člověka 2. úsek Povinný 4/2
Patologická fyziologie pro farmaceuty 2. úsek Povinný 3/2
Imunofarmakologie 3. úsek Povinně volitelný 2/ 1
Patologicko-medicínská propedeutika 3. úsek Povinně volitelný 2/ 1

Zdravotnická bioanalytika (bakalářské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Histologie a histologické techniky 1. úsek Povinný 1/3
Mikrobiologie 1. úsek Povinný 2/1
První pomoc 1. úsek Povinný 0/ 1
Úvod do buněčné biologie 1. úsek Povinný 2/ 1
Úvod do genetiky 1. úsek Povinný 1/1
Laboratorní hematologie I 2. úsek Povinný 2/ 0
Lékařská mikrobiologie 2. úsek Povinný 2/3
Obecná a lékařská imunologie 2. úsek Povinný 3/2
Patologie 2. úsek Povinný 3/2
Základy anatomie a fyziologie člověka 2. úsek Povinný 4/2
Laboratorní hematologie II 3. úsek Povinný 2/ 1
Praktická hematologie 3. úsek Povinný 1/ 2
Transfúzní lékařství I 3. úsek Povinný 1/ 1

Zdravotnická bioanalytika (navazující magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Aplikovaná proteomika 1. úsek Volitelný 1/ 1
Klinická hematologie 1. úsek Povinný 1/2
Klinická imunologie 1. úsek Povinný 2/ 2
Klinická mikrobiologie 1. úsek Povinný 2/ 2
Praktické aspekty klinické hematologie 1. úsek Volitelný 1/ 2
Transfúzní lékařství II 1. úsek Povinný 2/ 2
Klinická genetika 2. úsek Volitelný 0/2

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS