Department staff

Secretary:
Petra Zástěrová

Academic staff

Associate Professors:
Assistant Professors:
PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
Mgr. Alena Prašnická
Lectors:
PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
Ing. Zuzana Müllerová
Teachers with part-time job:
Mgr. Ilona Fátorová
doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Prim. MUDr. Vít Řeháček
RNDr. Petr Sadílek, Ph.D.
doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D.
PharmDr. Barbora Voxová
RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D.
External teachers - others:
doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.

Other staff

Ida Dufková
Pavlína Lukešová
Jana Michálková
Ing. Jana Vacková
Petra Zástěrová
Renáta Zdanovcová

© 2020 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information