Přehled výzkumné činnosti

Výzkumná práce katedry je zaměřena zejména na studium biotransformace léčiv a účinků léčiv na enzymové aktivity in vitro a in vivo za fyziologických podmínek a u experimentálních patologických stavů. Velká pozornost je věnována biotransformaci chirálních a prochirálních léčiv a stereoselektivitě či stereospecifitě biotransformačních enzymů. V centru zájmu jsou rovněž účinky léčiv na expresi a aktivitu biotransformačních enzymů a úloha těchto enzymů v navození lékové rezistence nádorových buněk či parazitujících helmintů. Patologické stavy jsou studovány na molekulární úrovni v modelech navozených in vivo (experimentální myokarditida, epilepsie) a in vitro (modifikace enzymů látkami tělu vlastními i cizími).

Výzkumné úkoly jsou řešeny v rámci grantů GAČR, Grantové agentury Univerzity Karlovy a Fondu rozvoje vysokých škol.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS