Přehled výuky

Katedra biochemických věd zajišťuje v magisterských a bakalářských studijních programech výuku těchto biochemických disciplín: Základy biochemie, Obecná biochemie, Molekulární biologie, Patobiochemie, Xenobiochemie, Klinická biochemie, Enzymová kinetika, Molekulární genetika a Genová terapie (spolu s katedrou farmaceutické chemie a kontroly léčiv).

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ
Molekulární biologie 2. úsek Povinný
Obecná biochemie 2. úsek Povinný
Patobiochemie 2. úsek Povinný
Molekulární biologie 3. úsek Povinný
Patobiochemie 3. úsek Povinně volitelný
Xenobiochemie 3. úsek Volitelný

Zdravotnická bioanalytika (bakalářské studium)

Předmět Úsek Typ
Molekulární biologie 2. úsek Povinný
Ochrana veřejného zdraví 2. úsek Povinný
Základy biochemie 2. úsek Povinný
Klinická biochemie 3. úsek Povinný
Molekulární biologie 3. úsek Povinný

Zdravotnická bioanalytika (navazující magisterské studium)

Předmět Úsek Typ
Enzymologie 1. úsek Volitelný
Molekulární genetika 1. úsek Povinný
Patobiochemie 1. úsek Povinný
Praktická cvičení z xenobiochemie 1. úsek Volitelný
Xenobiochemie 1. úsek Volitelný
Hygiena a epidemiologie 2. úsek Povinný

Doktorské studium

V doktorském studiu je na katedře akreditován obor:

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS