Přehled výuky

Katedra biochemických věd zajišťuje v magisterských a bakalářských studijních programech výuku těchto biochemických disciplín: Základy biochemie, Obecná biochemie, Molekulární biologie, Patobiochemie, Xenobiochemie, Klinická biochemie, Enzymová kinetika, Molekulární genetika a Genová terapie (spolu s katedrou farmaceutické chemie a kontroly léčiv).

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Molekulární biologie 2. úsek Povinný 2/0
Obecná biochemie 2. úsek Povinný 4/3
Patobiochemie 2. úsek Povinný 2/0
Molekulární biologie 3. úsek Povinný 2/0
Patobiochemie 3. úsek Povinně volitelný 2/ 0
Xenobiochemie 3. úsek Volitelný 2/ 1

Zdravotnická bioanalytika (bakalářské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Molekulární biologie 2. úsek Povinný 2/1
Ochrana veřejného zdraví 2. úsek Povinný 1/ 1
Základy biochemie 2. úsek Povinný 4/3
Klinická biochemie 3. úsek Povinný 1/ 1 2/ 2
Molekulární biologie 3. úsek Povinný 2/ 1

Zdravotnická bioanalytika (navazující magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Enzymologie 1. úsek Volitelný 0/1
Molekulární genetika 1. úsek Povinný 1/ 3
Patobiochemie 1. úsek Povinný 3/ 1
Praktická cvičení z xenobiochemie 1. úsek Volitelný 0/ 2
Xenobiochemie 1. úsek Volitelný 2/ 1
Hygiena a epidemiologie 2. úsek Povinný 1/ 1

Doktorské studium

V doktorském studiu je na katedře akreditován obor:

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS