Personální obsazení

Sekretářka:
Bc. Blanka Hynková

Učitelé a vědečtí pracovníci katedry

Profesoři:
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Docenti:
doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Odborní asistenti:
RNDr. Eva Novotná, Ph.D.
RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D.
Emeritní profesoři:
prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
Postdoktorandi:
PharmDr. Hana Bártíková, Ph.D.
PharmDr. Petra Malátková, Ph.D.
Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D.
PharmDr. Hana Štambergová, Ph.D.
Učitelé s částečným pracovním úvazkem:
prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D.
Externí učitelé ostatní:
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
RNDr. Monika Drastíková, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
PharmDr. Magdalena Holečková
MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
PharmDr. Antonín Libra, Ph.D.
PharmDr. Eva Malířová
PharmDr. Lenka Plíšková
RNDr. Radka Podlipná, Ph.D.
Ing. Jana Špirková
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
doc. MUDr. Helena Živná, CSc.

Ostatní pracovníci

Bc. Blanka Hynková
Jana Michálková
Alena Pakostová

Studenti doktorského studia (prezenční forma)

Mgr. Fatemeh Alaei Faradonbeh
Mgr. Martin Ambrož
Mgr. Andrea Dymáková
Mgr. Dominika Fassmannová
Mgr. Kateřina Lněničková
Mgr. Lukáš Prchal
Mgr. Eliška Syslová
Mgr. Kristýna Šperková
Mgr. Tomáš Zárybnický

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS