Vybírání úhrady

Dodatek

Dodatek k opatření děkana č. 2005/1:

 

Opatření děkana č. 2005/1

Vybírání úhrady od studentů Farmaceutické fakulty UK a úhrady od osob, které nejsou studenty fakulty

V návaznosti na opatření rektora UK, které určuje úkony, za které lze vybírat úhradu od studentů fakulty, vydávám s účinností od 1.2.2005 toto opatření. Součástí tohoto opatření je i stanovení úhrad za úkony od osob, které nejsou studenty fakulty.

Úhrady od studentů lze vybírat za tyto úkony:

vydání průkazu studenta s licencí ISIC   160,- Kč
prodloužení platnosti licence ISIC   160,- Kč
zhotovení duplikátu průkazu studenta UK   250,- Kč
zhotovení duplikátu průkazu studenta UK s licencí ISIC   410,- Kč
náhradní kupón k průkazu studenta   20,- Kč
náhradní pouzdro k průkazu studenta   10,- Kč
duplikát výkazu o řádném studiu na vysoké škole   40,- Kč
zakoupení Seznamu přednášek a studijních předpisů
(není pro studenty povinné)
  50,- Kč
potvrzení o studiu v anglickém jazyce pro studující v českém jazyce   50,- Kč
výpis zkoušek a zápočtů v anglickém jazyce pro studující v českém jazyce    
za 1 ročník   120,- Kč
za celé studium   600,- Kč
duplikát osvědčení o SZK   50,- Kč
úhrada kopírování a tisku   dle sazeb kopírek a LVT
překročení výpůjčního řádu knihovny   od 6.pracovního dne po skončení výpůjční lhůty 1,- Kč za každý pracovní den
zapůjčení notebooku za účelem vykonání 6-měsíční praxe v lékárně   800,- Kč

Úhrady od osob, které nejsou studenty fakulty:

výpisy zkoušek a zápočtů v angličtině    
za celé studium   600,- Kč
za 1 ročník   120,- Kč
výpis zkoušek za doktorské studium v angličtině   150,- Kč
výpisy zkoušek a zápočtů v češtině    
za celé studium   250,- Kč
za 1 ročník   50,- Kč
potvrzení o studiu v anglickém jazyce   50,- Kč
duplikát osvědčení o SZK   50,- Kč
tisk sylabů z www.stránek fakulty v angličtině nebo češtině včetně úředního potvrzení správnosti   100,- Kč/ 1 stránka


 

V Hradci Králové 31.1.2005 Doc.RNDr. Jaroslav Dušek

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS