Druhy a výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2021/2022

Poplatek za delší studium pro akademický rok 2021/2022 podle § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. za započatých 6 měsíců studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové:

Magisterský studijní program Farmacie

34 500 Kč

Bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / Zdravotnická bioanalytika 

34 500 Kč

Navazující magisterský studijní program Zdravotnická bioanalytika / Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví             

34 500 Kč

 

Poplatek za studium v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. za započatý akademický rok na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové:

Magisterské studijní programy

7 600 EUR

Doktorské studijní programy

0 Kč

 

Poplatky spojené se studiem jsou v souladu s platnými předpisy řešeny celouniverzitně a vychází z § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Všechny poplatky, včetně poplatků spojených s přijímacím řízením pro akademický rok 2022/2023 jsou zveřejněny zde: Druhy a výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2021/2022

 

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS