Druhy a výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2019/2020

Poplatek za delší studium pro akademický rok 2019/2020 podle § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. za započatých 6 měsíců studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové

Magisterský studijní program Farmacie

32 500 Kč

Bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

32 500 Kč

Navazující magisterský studijní program Zdravotnická bioanalytika      

32 500 Kč

 

Poplatek za studium v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. za započatý akademický rok na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové:

Magisterské studijní programy

7 600 EUR

Doktorské studijní programy

0 Kč

 

Poplatky spojené se studiem jsou v souladu s platnými předpisy řešeny celouniverzitně a vychází z § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Všechny poplatky, včetně poplatků spojených s přijímacím řízením pro akademický rok 2020/2021 jsou zveřejněny zde: Druhy a výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2019/2020

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS