Druhy a výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018

Poplatek za delší studium pro akademický rok 2017/2018 podle § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. za započatých 6 měsíců studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové

Magisterský studijní program Farmacie      

26 000 Kč

Bakalářský studijní program Zdravotnická bioanalytika   

26 000 Kč

Navazující magisterský studijní program Zdravotnická bioanalytika      

26 000 Kč

 

Poplatky spojené se studiem jsou v souladu s platnými předpisy řešeny celouniverzitně a vychází z § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS