Organizační struktura fakulty

Samosprávu fakulty vykonávají členové akademické obce fakulty přímo nebo prostřednictvím samosprávných akademických orgánů. Dalším orgánem fakulty je tajemník.

Samosprávné orgány

Akademický senát
Děkan
Vědecká rada fakulty
Disciplinární komise

Další orgány

Tajemník

Poradní orgány děkana

Kolegium děkana
Rozšířené kolegium děkana
Další poradní orgány, komise

Děkanát

Sekretariát děkana
Studijní oddělení
Vědecké oddělení
Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů
Oddělení grantové podpory a strategického rozvoje
Ekonomické oddělení
Personální a mzdové oddělení
Investiční a provozně-technické oddělení
Správní oddělení
Oddělení informačních systémů

Pomoc a podpora

Kontaktní osoba ombudsmana UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS