Založení fakulty v roce 1969

Psal se rok 1969
Začala se odvíjet existence naší vysoké školy

Ke dni 1. září 1969 byla nově zřízena Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy se sídlem v Hradci Králové. O měsíc později byla zahájena pravidelná výuka.

Foto

Na dobové fotografii: vlevo jižní budova fakulty z roku 1972, za ní severní budova z roku 1980.

V regionálním centru východních Čech tak přibyla - ke stávajícím Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Vojenskému lékařskému výzkumnému a doškolovacímu ústavu Jana Evangelisty Purkyně (dnes Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany) a Pedagogické fakultě (dnes Univerzita Hradec Králové) – nová vysoká škola.

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy patří neodmyslitelně ke koloritu města a celého regionu, plní nezastupitelnou funkci ve vzdělávací struktuře a v oblasti speciální vědecké činnosti.

První kroky existence farmaceutické fakulty byly poznamenány obtížemi a nutnými improvizacemi. Jejich společným jmenovatelem byl nedostatek vhodných prostor pro etablování školy. Výuka probíhala v provizorních podmínkách celkem na 16 místech tehdejšího krajského města a dokonce v prostorách tehdejších Východočeských chemických závodů v Pardubicích-Semtíně. Výuka byla často řešena v blokové formě, probíhala i v sobotu a neděli.

Změna k lepšímu přišla v roce 1972, kdy v lednu byla dána do užívání montovaná „Tesko“ budova se dvěma posluchárnami pro 70 studentů a seminární místností o 30 židlích. V říjnu téhož roku pak proběhla kolaudace 9 podlažní jižní budovy, kam se vzápětí nastěhoval děkanát fakulty a katedry. Stavba severní budovy začala s koncem roku 1973, její předání do užívání přišlo až v lednu roku 1980. Mezitím ještě přibyla budova „Tesko“ 2, první výuka se zde uskutečnila s počátkem akademického roku 1974-1975.

Oficiální slavnostní otevření nové fakulty Univerzity Karlovy spojené s imatrikulací prvních 51 studentů se uskutečnilo dne 24. ledna 1970.

Farmaceutické studium se opět začlenilo do akademického svazku Univerzity Karlovy.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS