Výuka ve fotografiích

Neformální náhled do běhu přednášek a  praktických cvičení.

Přednášky

Přednášky

Ilustrační fotografie z přednášek.

Farmaceutická botanika, 1. úsek

Farmaceutická botanika, 1. úsek

Předmět Farmaceutická botanika vyučuje Katedra farmaceutické botaniky, 1. úsek studia.

Fyzikální chemie, 1. úsek

Fyzikální chemie, 1. úsek

Předmět Fyzikální chemie vyučuje Katedra biofyziky a fyzikální chemie, 1. úsek Farmacie. Cvičení zahrnují praktickou činnost v laboratoři i oblast teoretických výpočtů.

Mikrobiologie, 1. úsek

Mikrobiologie, 1. úsek

Předmět Mikrobiologie vyučuje Katedra biologických a lékařských věd, vyučuje se v 1. úseku.

Poznávání léčivých rostlin, 1. úsek

Poznávání léčivých rostlin, 1. úsek

Poznávání léčivých rostlin je volitelným předmětem, kde studenti získávají rozšiřující informace ze systematické části farmaceutické botaniky. Je ve studijním plánu 1. úseku a vyučuje jej Katedra farmaceutické botaniky.

Laboratorní technika, 1. úsek

Laboratorní technika, 1. úsek

Předmět Laboratorní technika se vyučuje v 1. úseku studia, výuku zajišťuje Katedra organické a bioorganické chemie.

Obecná biochemie, 2. úsek

Obecná biochemie, 2. úsek

Předměty Obecná biochemie,  resp.  Základy biochemie vyučuje Katedra biochemických věd, 2. úsek studia.

Analytická chemie, 2. úsek

Analytická chemie, 2. úsek

Předmět Analytická chemie je vyučován ve 2. úseku studia na Katedře analytické chemie.

 
Farmakognozie, 2. a 3. úsek

Farmakognozie, 2. a 3. úsek

Předměty Farmakognozie I a Farmakognozie II vyučuje Katedra farmakognozie ve 2. a 3. úseku studia.

Produkce léčivých rostlin, 3. úsek

Produkce léčivých rostlin, 3. úsek

Předmět Produkce léčivých rostlin vyučuje Katedra farmaceutické botaniky, 3. úsek.

Kontrola chemických léčiv, 3. a 4. úsek

Kontrola chemických léčiv, 3. a 4. úsek

Předměty Kontrola chemických léčiv I a Kontrola chemických léčiv II vyučuje Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, jsou náplní 3. resp. 4. úseku studia.

Farmaceutická technologie, 3. a 4. úsek

Farmaceutická technologie, 3. a 4. úsek

Výuku předmětů Farmaceutická technologie I. (3. úsek) a Farmaceutická technologie II. (4. úsek) zajišťuje  Katedra farmaceutické technologie.

Farmakologie, 3. a 4. úsek

Farmakologie, 3. a 4. úsek

Předmět Farmakologie I a Farmakologie II vyučuje Katedra farmakologie a toxikologie ve 3. resp. 4. úseku studia.

Farmaceutická péče, 4. úsek

Farmaceutická péče, 4. úsek

Předmět Farmaceutická péče vyučuje Katedra sociální a klinické farmacie ve 4. úseku studia.

Klinická farmacie, 4. úsek

Klinická farmacie, 4. úsek

Předmět Klinická farmacie vyučuje Katedra sociální a klinické farmacie ve 4. úseku studia.

Šestiměsíční odborná praxe v lékárně, 5. úsek

Šestiměsíční odborná praxe v lékárně, 5. úsek

Předmět Šestiměsíční odborná praxe v lékárně je vyučován v 5. úseku studia, jeho garantem je Katedra sociální a klinické farmacie.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS