KA2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy

KA2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy
ESF II pro VŠ na UK
Reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322

 

Veškeré zde uvedené studijní materiály vznikly za podpory projektu „ESF II pro VŠ na UK“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322, a to v období od 01/2020–12/2022 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Pokud není uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah webových stránek https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Evropske-projekty/ESF-pro-VS-II/KA2/ licenci Creative Commons — Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní — CC BY-SA 4.0.

Materiály

 

Tento projekt byl podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS