KA4: Digitalizace a zpracování audiovizuálních materiálů pro výuku

KA4: Digitalizace a zpracování audiovizuálních materiálů pro výuku
Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce
Reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

 

Veškeré zde uvedené videodokumentace vznikly za podpory projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362. Na scénářích videodokumentace se pracovalo v období 7/2017–7/2019 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Upozornění:

Do videodokumentace nemohly být zahrnuty všechny reálně prováděné lékárenské činnosti, naopak jsou prezentována určitá specifika konkrétního pracoviště poskytujícího lékárenskou péči (např. dispenzační box). S ohledem na výše uvedené skutečnosti a s přihlédnutím k faktu, že legislativa v oblasti farmacie se mění průběžně, je pro správnou interpretaci videodokumentace nezbytný odborný komentář pedagoga proto, aby si student nebo kdokoli jiný mohl vyložit danou prezentovanou situaci nesprávným nebo neadekvátním způsobem nebo si upevnit některé již neplatné poznatky a souvislosti.

Pokud není uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah webových stránek https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Evropske-projekty/ESF-pro-VS-I/KA4/ licenci Creative Commons — Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní — CC BY-SA 4.0.

 

 

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS