Opatření děkana - 2017

Opatření děkana č. 12/2017

Přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

Opatření děkana č. 11/2017

Podmínky zvýhodněného T-Mobile volání pro zaměstnance a rodinné příslušníky

Opatření děkana č. 10/2017

Podmínky zvýhodněného T-Mobile volání pro zaměstnance a rodinné příslušníky

Opatření děkana č. 9/2017

Poplatky, úplaty, úhrady vybírané na Farmaceutické fakultě

Opatření děkana č. 8/2017

Návštěvní řád Zahrady léčivých rostlin

Opatření děkana č. 7/2017

Stanovení výše doktorandských stipendií

Opatření děkana č. 6/2017

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu

Opatření děkana č. 5/2017

Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky

Opatření děkana č. 4/2017

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Opatření děkana č. 3/2017

Provozní řád tenisového areálu v Zámostí

Opatření děkana č. 2/2017

Výpůjční řád Střediska vědeckých a knihovnických informací Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 1/2017

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS