České farmaceutické muzeum v Kuksu

Kuks
České farmaceutické muzeum Kuks

Navštivte expozice Českého farmaceutického muzea v Kuksu.

České farmaceutické muzeum (ČFM) bylo zřízeno 1. 7. 1994 jako účelové zařízení Farmaceutické fakulty. Spravuje české farmaceuticko-historické sbírky, které vznikaly od konce 19. století a dosud se jim nedostalo podoby trvalé muzejní expozice. To je nyní cílem FaF, která chce - spolu s Památkovým ústavem v Pardubicích, Českou lékárenskou komorou a Českou farmaceutickou společností v Praze - vybudovat pod štítem “Českého farmaceutického muzea” trvalou expozici české farmacie v hospitálu v Kuksu u Dvora Králové. Naváže zde na sociálně-zdravotní tradici hospitálu a na jeho skvostnou barokní lékárnu z pol. 18. století.

Personální obsazení

Emaily a telefony osob

Vedoucí:   Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.
Pracovníci:   Mgr. Martina Borovičková
Mgr. Ladislav Svatoš

Další informace

Sbírky jsou vystaveny v podobě expozice "Kouzlo apatyky" již od 18.5.1996, tehdy zahrnovaly 3 místnosti: 1. předsíň barokní lékárny, 2. původní barokní lékárnu a 3. refektář. Prvé dvě místnosti byly doplněny svými exponáty, resp. nábytkovými kusy a vitrínami, třetí byly zaplněna zcela muzeáliemi, tj. předměty a nábytkem lékárenských oficín z 18. a 19. století a lékárnou z roku 1937. Od 9. 6. 2001 byly zveřejněny další tři místnosti: 4. materiálka (zásobnice léčiva, 5. síň farmaceutických odvětví a vztahů k umění a 6. lékárna 2. poloviny 20. století. Od třetí do šesté místnosti si mohou návštěvníci zkusit některé úkony: drcení a mísení léčiv, manipulaci s pokladnou, výrobu etiket, čípků, pilulek a mohou si zahrát na lékárníka ve výdejním boxu.

ČFM se zapojuje také do výuky, jeho vedoucí přednáší část kurzu z Dějin farmacie (1. roč.) a vede výběrový seminář z Farmaceutické muzeologie (4. roč.) a využívá přitom ukázek muzeálií in natura nebo na diapozitivech. Studenti zpracovávají v ČFM také své diplomové práce s muzeologickou nebo farmhistorickou tématikou.

Další informace - web České farmaceutické muzeum.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS