Doctoral Dissertation Themes

Design and synthesis of new class of chiral organocatalysts for novel chemical transformations

Annotation: Cílem této práce bude vyvinout nové organokatalytické koncepty na základě tzv. sigma-hole interakce mezi atomem chalkogenu v molekule katalyzátoru a aktivovaným substrátem, např. iminy, karbonylovými sloučeninami, organohalogenidy apod. Katalytická aktivita navržených a připravených organokatalyzátorů bude studována v modelových reakcích typu cykloadiční reakce, Nazarova cyklizace, Michealovy adice, či v substitučních reakcích s vhodnými nukleofily.

Supervisor: Dr. rer. nat. Mgr. Ing. Tomáš Hodík

Keywords: organokatalýza; organická syntéza; nekovalentní interakce; metodologie

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz and telephone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2021 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information