Doctoral Dissertation Themes

Sigma-hole interaction as a powerful tool of modern organic chemistry

Anotace - Sigma-Hole interakce zůstává ve stínu dalších nekovalentních interakcí, ačkoli je známo, že svou silou může za určitých podmínek konkurovat i konvenční vodíkové vazbě. Díky tomu představují sloučeniny obsahující chalkogenový atom slibné kandidáty pro návrh nových organokatalyzátorů pro katalýzu chemických reakcí. V této práci budou navrženy a připraveny nové organokatalyzátory umožňující sigma-hole interakci, jejichž katalytická aktivita bude studována v různých chemických transformacích

Supervisor: Dr. rer. nat. Mgr. Ing. Tomáš Hodík

Keywords: organokatalýza; organická syntéza; nekovalentní interakce; metodologie

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz and telephone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2021 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information