Doctoral Dissertation Themes

Protidestičkové účinky 4-methylkatecholu a jeho derivátů u zdravých jedinců a pacientů s metabolickými chorobami

Supervisor: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Keywords: destička, flavonoid, kyselina acetylsalicylová, diabetes mellitus, dyspipidémie, fenolická látka

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz and telephone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2021 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information