Doctoral Dissertation Themes

Význam tkáňového a solubilního endoglinu v patogenezi kardiometabolických nemocí.

Literární rešerše Zapracování do in vivo a in vitro metodických postupů. Sepisovaní publikačních výstupů. Prezentace výsledků na domácích a zahraničních kongresech Výuka praktických cvičení v pregraduálním studiu Absolvování předepsaných zkoušek Zahraniční stáž Sepsaní disertační práce

Supervisor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Keywords:

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz and telephone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2021 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information