Doctoral Dissertation Themes

Automatizované metody úpravy vzorku s využitím nových typů rozpouštědel

Cílem práce je studium úpravy vzorků založené primárně na kapalinové extrakci. Budou zkoumána moderní rozpouštědla, která jsou méně toxická pro životní prostředí a kompatibilní s chromatografickou separací, včetně hluboce eutektických rozpouštědel, rozpouštědel s přepínatelnou hydrofilitou, a iontových kapalin. Pro separaci a analýzu bude použitá kapalinová chromatografie. Pro automatizaci procesu bude použitá technika "Lab-In-Syringe". Vyvinuté metody budou použity pro stanovení analytů z oblasti životního prostředí, potravin a farmacie, a to v matricích jako je voda, biologické a potravinové vzorky. Práce se uskuteční ve spolupráci s Univerzitou na Baleárských ostrovech.

Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Keywords: Automatizace, úprava vzorku, farmaceutická analýza, environmentální analýza, kapalinová extrakce, iontové kapaliny

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz and telephone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2021 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information